Drukuj
Kategoria: Aktualności

„To prawda, że istnieją trudności, istnieją problemy z dziećmi lub w samej parze małżeńskiej, dyskusje, kłótnie... ale ważne jest, aby ciało trwało w jedności i przezwyciężano trudności. Jest to bowiem sakrament nie tylko dla nich, ale także dla Kościoła, jak gdyby był to sakrament, który przyciąga uwagę: «Ależ spójrzcie, że miłość jest możliwa!». A miłość umie sprawić, aby żyli zakochani przecz całe życie: w radości i bólu, z problemami dzieci i swoimi problemami... ale zawsze idąc naprzód. W zdrowiu i chorobie, ale zawsze naprzód. Na tym polega piękno”.
Franciszek, 25.05.2018 r.

Wyzwania na V Tydzień Wielkiego Postu

Powodzenia!

♥ PONIEDZIAŁEK

PRZEMYŚL: Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

DZIAŁAJ: W Ewangelii jesteśmy świadkami tego, jak wzrasta wiara w rodzinie. Zastanówcie się, czy jesteście świadkami wiary dla siebie i swoich dzieci?

♥ WTOREK

PRZEMYŚL: Rzekł Jezus: „A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego,  bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”

DZIAŁAJ: Czujecie lęk bądź niepokój związany z sytuacją na świecie? Pomódlcie się wspólnie o pokój w waszych sercach.

♥ ŚRODA

PRZEMYŚL: Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali”.

DZIAŁAJ: Miłość do Chrystusa wyraża się także w miłości do ludzi. Usiądźcie dziś razem i napijcie się wspólnie herbaty, którą razem przygotujecie.

♥ CZWARTEK

PRZEMYŚL: Jezus powiedział do Żydów: „Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego,  że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się”.

DZIAŁAJ: Pamiętajcie dzisiaj o naszych rodzicach. Pomódlcie się za zmarłych, zadzwońcie do żyjących.

♥ PIĄTEK

PRZEMYŚL: Rzekł im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca”.

DZIAŁAJ: Trzy praktyki wielkopostne to post, modlitwa, jałmużna. Czy udaje się Wam je zrealizować? Do Wielkiej Nocy macie jeszcze trochę czasu na ich realizację. Wykorzystajcie go dobrze!

♥ SOBOTA

PRZEMYŚL: Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy  w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.

DZIAŁAJ: Sobota - wieczór dla rodziny. Zobaczcie rodzinnie jakiś ulubiony film lub bajkę.

♥ NIEDZIELA

PRZEMYŚL: A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

DZIAŁAJ: Prorok, który wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Książę pokoju. Przypomnijcie sobie to wydarzenie, odczytując Ewangelię (Mt 21,1-11) przy zapalonej świecy.