Menu

WAŻNE

 

Piątek - 29.05.2020 - transmisje:
18:00 Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dn. 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dn. 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 17 kwietnia br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 04 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w spr. sprawowania Sakramentu Pokuty i Pojednania z dn. 16 maja br.

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego odnośnie do sprawowania posługi duszpasterskiej i liturgicznej z dn. 28 maja br.

Wznawiamy pracę kancelarii parafialnej o określonych porach:
poniedziałek i czwartek 8:30 – 11:00; wtorek i piątek 17:00 – 19:00.
Jednak apelujemy, by zgłaszać się osobiście jedynie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki.
W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727,
poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

„To prawda, że istnieją trudności, istnieją problemy z dziećmi lub w samej parze małżeńskiej, dyskusje, kłótnie... ale ważne jest, aby ciało trwało w jedności i przezwyciężano trudności. Jest to bowiem sakrament nie tylko dla nich, ale także dla Kościoła, jak gdyby był to sakrament, który przyciąga uwagę: «Ależ spójrzcie, że miłość jest możliwa!». A miłość umie sprawić, aby żyli zakochani przecz całe życie: w radości i bólu, z problemami dzieci i swoimi problemami... ale zawsze idąc naprzód. W zdrowiu i chorobie, ale zawsze naprzód. Na tym polega piękno”.
Franciszek, 25.05.2018 r.

Wyzwania na V Tydzień Wielkiego Postu

Powodzenia!

♥ PONIEDZIAŁEK

PRZEMYŚL: Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich.

DZIAŁAJ: W Ewangelii jesteśmy świadkami tego, jak wzrasta wiara w rodzinie. Zastanówcie się, czy jesteście świadkami wiary dla siebie i swoich dzieci?

♥ WTOREK

PRZEMYŚL: Rzekł Jezus: „A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego,  bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”

DZIAŁAJ: Czujecie lęk bądź niepokój związany z sytuacją na świecie? Pomódlcie się wspólnie o pokój w waszych sercach.

♥ ŚRODA

PRZEMYŚL: Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali”.

DZIAŁAJ: Miłość do Chrystusa wyraża się także w miłości do ludzi. Usiądźcie dziś razem i napijcie się wspólnie herbaty, którą razem przygotujecie.

♥ CZWARTEK

PRZEMYŚL: Jezus powiedział do Żydów: „Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego,  że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się”.

DZIAŁAJ: Pamiętajcie dzisiaj o naszych rodzicach. Pomódlcie się za zmarłych, zadzwońcie do żyjących.

♥ PIĄTEK

PRZEMYŚL: Rzekł im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca”.

DZIAŁAJ: Trzy praktyki wielkopostne to post, modlitwa, jałmużna. Czy udaje się Wam je zrealizować? Do Wielkiej Nocy macie jeszcze trochę czasu na ich realizację. Wykorzystajcie go dobrze!

♥ SOBOTA

PRZEMYŚL: Odtąd Jezus już nie występował otwarcie wśród Żydów, tylko odszedł stamtąd do krainy  w pobliżu pustyni, do miasta zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami.

DZIAŁAJ: Sobota - wieczór dla rodziny. Zobaczcie rodzinnie jakiś ulubiony film lub bajkę.

♥ NIEDZIELA

PRZEMYŚL: A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

DZIAŁAJ: Prorok, który wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. Książę pokoju. Przypomnijcie sobie to wydarzenie, odczytując Ewangelię (Mt 21,1-11) przy zapalonej świecy.