Menu

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”
1 Tes 5,18

Dziś podczas Uroczystej Eucharystii o godz. 10.00 chcemy otoczyć modlitwą Księdza Proboszcza Jacka Wojciecha, który kończy posługę w naszej parafii i odchodzi na emeryturę. Zapraszamy parafian do udziału w tym podziękowaniu!

Wdzięczni - za duszpasterską posługę, sprawowane Sakramenty, wygłoszone słowo, dobre serce - otwarte dla wszystkich, troskę o parafialną świątynię. Dziękujemy Bogu za dar Twojego kapłaństwa i posługi wśród nas. Życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki naszej Matki - Królowej Różańca Świętego. Trzymaj się mocno Różańca! Niech towarzyszą Ci radość i uśmiech! Obiecujemy pamięć modlitewną!