Menu

WAŻNE

  

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:

poniedziałek i czwartek 08:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;

wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.

W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

III Niedziela Wielkiego Postu

"W tym samym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam* i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie»". (Łk 13,1-5)

NIEDZIELA - idziemy na małżeński spacer (może w czwartek się nie udało?)

♥ PONIEDZIAŁEK - rozważamy tekst dzisiejszej Ewangelii

♥ WTOREK - REKOLEKCJE! Idziemy na Euchartystię i naukę dla rodziców o 19.15

ŚRODA - wspólnie przygotujmy kolację

♥ CZWARTEK - wspólna wieczorna modlitwa

♥ PIĄTEK - udzielamy sobie błogosławieństwa czyniąc znak krzyża na czole (przy każdej okazji w ciągu całego dnia)

♥ SOBOTA - czas tylko dla nas! Przy kawie porozmawiajmy o tym, za co się nawzajem cenimy?

Menu