Menu

WAŻNE

 

Dzisiejsze transmisje:

07:40 Godzinki i Eucharystia       20:30 Różaniec u Królowej


Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

Dyspensa Metropolity Katowickiego od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św.

Zalecenia szczegółowe Metropolity Katowickiego z dnia 12 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego z dn. 14 marca br.

Zarządzenie Metropolity Katowickiego z dn. 25 marca br.

Praca kancelarii parafialnej zostaje zawieszona. W sprawach nagłych Ksiądz Proboszcz pozostaje do dyspozycji Parafian pod numerem telefonu: 500 231 727, poprzez adres e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl lub w bezpośrednim kontakcie (np. w przypadku pogrzebu).

   

Święto Matki Bożej Zielnej?

W dniu 15 sierpnia 2015 r.  Kościół świętuje zakończenie Jej życia uwieńczonego niebem.

Już w V wieku obchodzono święto Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Palestynie i Syrii. Święto to jest najstarszym świętem maryjnym.? Maryja z ciałem jakie miała na ziemi- nie czekając na zmartwychwstanie wszystkich ludzi ? dzięki specjalnej łasce, została przeniesiona do nieba. Nastąpiło przemienienie ziemskiego ciała Maryi w ciało chwalebne ?. Lipiec i sierpień, to dla dzieci i mieszkańców miast okres wakacji. Dla rolnika zaś okres letni i wczesno jesienny to czas wytężonej pracy. W dawnych czasach już zimą i wiosną rolnik zabiega o plony. W całej Polsce wśród ludności katolickiej bardzo dużo zwyczajów rolniczych wiąże się z kultem Matki Bożej. W całej Polsce w dniu 15 sierpnia kapłani w kościołach błogosławią wiązanki. Dawniej kobiety zbierały zioła już zawczasu, aby potem przynieść do kościoła duże wiązanki składające się z dziurawca, macierzanki i innych ziół a także kwiatów ogrodowych oraz kłosów zbóż, główek maku jabłek i warzyw.

Pole już białe, kłosy się kłaniają,

Stworzycielowi cześć i chwałę dają,

Wołają : pójdźcie, sierpy zapuszczajcie!

A Pana chwalić nie zapominajcie!?

Pachnące zioła, piękne kwiaty, dojrzałe kłosy zbóż i dorodne owoce symbolizują duchową pełnię Maryi, jako ?najdorodniejszego ziemskiego owocu?. Wszystkie one podobnie jak Maryja, mają swój czas wzrostu i czas dojrzewania. Są dojrzałym plonem łąk, lasów, sadów i ornej ziemi. Zioła mają swą leczniczą moc a kwiaty wprawiają w zachwyt kolorystyka barw i zapachem. Maryja jest najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Jest też lekarstwem na nasze choroby duszy i ciała ; jest wspaniałą koroną stworzenia. Uczestnictwo w uroczystości Matki Bożej Zielnej pozwala nam doświadczyć bliskości naszej Matki. Jest Ona bowiem obecna w naszych myślach i modlitwach, w słowach i pieśniach. Niech nasze podobieństwo do Maryi znajduje wyraz w wydawaniu światu Boga. Niech inni poznają Go, zarówno w cichej pracy, w serdecznym myśleniu o najdroższych nam osobach jak i w bólu gdy zagubimy Jezusa. Prośmy Maryję, abyśmy potrafili szukać i znajdować Go tak jak i Ona.