Menu

Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XVII edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.

     Więcej informacji w dalszej części artykułu. Zapraszamy do zapoznania się z celami i regulaminem konkursu.

 

Celem konkursu jest:

  • Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,> Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
  • Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,> Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

Temat prac konkursowych: Jakie przesłanie dla współczesnego świata niosą objawienia Matki Bożej z Fatimy.

Regulamin konkursu

1. Kategorie wiekowe: W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących kategoriach:

- Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
- Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
- Gimnazja
- Szkoły średnie

2. Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowej;

3. Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;

4. Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania.

5. Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);

6. Dopuszczalne są wszelkie formy literackie,

7. Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.

8. Terminy poszczególnych etapów:

  • Etap szkolny: do 24 listopada 2017 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
  • Rozstrzygnięcie Konkursu: do 18 grudnia 2017 roku:

9. Termin nadsyłania prac:

  • Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 1 grudnia 2017r.
  • Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).

10. Skład Komisji, oceniającej: W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.

11. Nagrody: Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami. Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa. Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.

12. Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 13 stycznia 2018 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18, po Mszy św. o godz. 10.00.

13. Uwagi końcowe:
> Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
> Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej katowice.ak.org.plwww.ak-katowice.blogspot.com