Pielgrzymka parafialna po sanktuariach Austrii i Bałkanów
Menu

„Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan”
(Łk 2,10-11)

 DSC 0723

 

Jak co roku liturgia Kościoła pozwala nam na nowo przeżywać tę niezwykła i niepowtarzalną radość, jaka staje się udziałem człowieka, który w duchu wiary wspomina tajemnicę Bożego Narodzenia: tajemnicę Boga, który w swym nieprzebranym miłosierdziu staje się człowiekiem, by dzielić nasz ludzki los i towarzysząc nam na drogach naszego życia prowadzić nas ku zbawieniu.

Jako duszpasterze, życzymy wszystkim naszym Parafianom obfitych owoców płynących ze świętowania Uroczystości Narodzenia Pańskiego: niech nasze serca, pojednane z Bogiem i braćmi, wypełni Boże pokój i nadzieja; niech wzajemna życzliwość, gotowość do przebaczania i umiejętności dzielenia się z bliźnim na trwale staną się obecne wśród nas, zaś czas Nowego Roku niech będzie bogaty Bożym błogosławieństwem i wszelkim potrzebnym nam dobrem.

Duszpasterze Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Św. w Łaziskach Górnych