Menu

WAŻNE

  

Zarządzenie Arcybiskupa Katowickiego w związku z sytuacją epidemiologiczną z dnia 26.03.2021r.

 

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
poniedziałek i czwartek 7:45 (po Mszy św. porannej) – 10:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.
W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

#TydzieńBiblijny

Sposoby na modlitwę Słowem Bożym: Namiot Spotkania

 • Ta metoda rozważania Pisma Świętego jest dobrze znana szczególnie członkom Ruchu Światło-Życie (Oazy Młodzieżowej, Oazy Dorosłych i Domowego Kościoła). Została ona zaproponowana przez założyciela tego Ruchu - Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.
 • Nazwa "Namiot Spotkania" znajduje swoje źródło w Księdze Wyjścia, w której znajdujemy opis spotkania Mojżesza z Bogiem - spotkania "twarzą w twarz", rozmowy "jak z przyjacielem" [Wj 33, 7-11].

  "Modlitwa to jest spotkanie, spotkanie zaś dokonuje się pomiędzy osobami. Tylko osoby mogą się spotkać. Spotkanie jest zawsze najpierw i przede wszystkim spotkaniem się dwóch osób – ja i ty. Polega ono na tym, że ja staję w obliczu drugiej osoby, przeżywając ją jako ty w stosunku do swojego ja. Jeżeli przeniesiemy to określenie na relację człowieka do Boga, to otrzymamy dokładne, precyzyjne określenie istoty modlitwy. Istotą modlitwy jest spotkanie osoby człowieka z Osobą Boga (F. Blachnicki, Namiot Spotkania, Krościenko 2000, s. 8)."

Jak modlić się Namiotem Spotkania? Zapraszamy do lektury dalszej części artykułu!

 

Przygotowanie: 

1. Odpowiednie miejsce (umożliwiające skupienie).

2. Odpowiedni czas (bez pośpiechu).

3. Odpowiednia pozycja ciała ("godna i wygodna").

Uwagi:

 • Namiot Spotkania powinien być praktykowany codziennie (jest sprawdzianem naszej wiary).
 • Namiot Spotkania nie powinien trwać krócej niż 15 minut (trzeba mieć czas dla Boga). Warto go praktykować w ramach modlitwy porannej lub wieczornej, w ciągu dnia, przed lub po Eucharystii, podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 • Fragment do rozważania może być dowolnie wybrany - czy to z czytań Liturgii Słowa przeznaczonych na dany dzień, czy też jako czytanie ksiąg Pisma Świętego po kolei (lub poszczególne księgi - według uznania).

Jak się modlić?

 1. "Duchu Święty wołam przyjdź!" - wezwanie Ducha Świętego - za pomocą znanych modlitw, lub modlitwy własnymi słowami, czy też śpiew.
 2. „Jezus jest tu” - uświadomienie sobie obecności Boga - Bóg jest obecny przy tobie tu i teraz, jest dla ciebie - ciągle na ciebie czeka.
 3. „Jak z przyjacielem… twarzą w twarz” - uświadomienie sobie, że Jezus jest moim przyjacielem - Jezus cieszy się na spotkanie z tobą, kocha cię, chce dla ciebie dobra.
 4. „Mów Panie, bo sługa Twój słucha” - uświadomienie sobie, że Pan chce dzisiaj do ciebie mówić - spotkanie z Bogiem, który ma dla ciebie na dziś konkretne Słowo.
 5. „Panie co mam czynić?” - wzbudzenie w sobie ciekawości - zastanawiaj się, co Pan Bóg chce dziś powiedzieć tobie, przyjmij postawę oczekiwania.
 6. „Twoje słowo jest pochodnią dla moich stóp” - czytanie określonego fragmentu z Pisma Świętego - dopiero teraz przeczytaj fragment przygotowany do rozważenia - powoli, ze zrozumieniem, kilka razy.
 7. „Szmer łagodnego powiewu” - trwanie w ciszy w oczekiwaniu na głos Boga - trwaj w cierpliwości i uważności z ufnością. To spotkanie Boga w twojej wyobraźni, rozumie i pamięci.
 8. Rozmowa w sercu z Panem Bogiem - o tym, co od Niego usłyszałeś, o innych ważnych dla ciebie sprawach.
 9. „Panie… oto postanawiam…” - jeżeli wydaje ci się, że Pan Bóg chce od ciebie czegoś konkretnego i przekazał to w Swoim Słowie - zrób stosowne postanowienie. Lepiej czynić postanowienia małe i możliwe do realizacji niż wielkie, których nie jesteś w stanie zrealizować.
 10. „Dzięki Jezu” - podziękuj Bogu za spotkanie i słowo - kto często dziękuje staje się radosny i żyje w prawdzie. 
 11. „Aniołowi… napisz…” - w osobistym notatniku zapisz najważniejsze myśli, które zrodziły się podczas modlitwy, żeby móc do nich wrócić.

Źródła: 
https://stacja7.pl/modlitwa/namiot-spotkania/
https://deon.pl/wiara/duchowosc/namiot-spotkania-rozmowa-z-bogiem,64605

 

Menu