Drukuj
Kategoria: Aktualności
Z radością przywracamy do kultu kaplicę św. Antoniego - przez wielu nazywaną cudowną. Do kultu przywracamy wizerunek Chrystusa Króla, św. Antoniego i Józefa, a także będzie to miejsce modlitwy ku czci Najświętszej Maryi Panny znaku fatimskiej figury z relikwiami świętych dzieci fatimskich: Hiacynty i Franciszka. Niech te figury przypominają nam wszystkim, jak nierozerwalny związek istnieje między Najświętszą Maryją Panną, a Chrystusem i Jego Kościołem w tajemnicy świętych.
 
Boże, Ty w osobie Najświętszej Maryi Panny i Twoich Świętych dałeś swojemu Kościołowi pielgrzymującemu zapowiedź przyszłej chwały. Spraw, aby Twoi wierni którzy odnowili tę kaplicę i przywrócili do publicznego kultu, zawsze doznawali ich opieki, a oglądając oczami ich podobieństwo, niech je kształtują w swoich sercach. Niech trwają w niewzruszonej wierze i silnej nadziei, w miłości gotowej do czynu i w szczerej pokorze. Niech w cierpieniu zachowają męstwo, a w ubóstwie poczucie godności. Niech będą cierpliwi w przeciwnościach, w powodzeniu otwarci na potrzeby innych, niech wprowadzają pokój i sprawiedliwość. Niech przechodzą drogami świata w miłości ku Tobie i bliźnim i dojdą do wiecznej Ojczyzny, w której Najświętsza Maryja Panna, św. Antoni, św. Józef, św. Hiacynta i Franciszek wstawiają się za nami. Niech cała tutejsza wspólnota parafialna z ufnością wznosi oczy ku Matce – swej patronce, i świętym jaśniejącym jako wzóry świętości dla całej wspólnoty Twoich wiernych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.