Menu

WAŻNE

  

Komunikat Arcybiskupa Wiktora Skworca - odwołanie dyspensy i informacja o beatyfikacji Sł. B. ks. Jana Machy

 

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA:
poniedziałek i czwartek 8:45 (po Mszy św. porannej) – 11:00;
wtorek i piątek 18:45 (po Mszy św. wieczornej) – 20:00.
W sprawach nagłych (np. pogrzeb, wezwanie do chorego) jesteśmy do dyspozycji Parafian o każdej porze.

Kontakt telefoniczny:

probostwo, kancelaria - (32) 224 10 13

kapłan dyżurujący - (+48) 500 231 727

e-mail: laziska.gorne@katowicka.pl

 

Zmiana godziny spotkania organizacyjnego przed wyjazdem na pielgrzymkę szlakiem objawień Maryjnych do Hiszpanii i Francji - spotkanie odbędzie się w środę o godz. 20:30 w Domu Katechetycznym.

spotkanie HISZPANIA 1

Arcybiskup Wiktor Skworc przyznał kolejny medal Pro Christi Regno. Jest to wyróżnienie za zasługi w dziele budowania Królestwa Bożego w Archidiecezji Katowickiej. Nagrodzony medalem został Pan Stanisław Braszczok. Medal został wręczony podczas uroczystości odpustowej w kaplicy na Bradzie. Pan Stanisław jest związany z kaplicą św. Brata Alberta od chwili jej poświęcenia w 1991 roku, a nawet wcześniej kiedy trwało jej urządzanie. Niestrudzony gospodarz wspierający poszczególnych kapłanów w trosce o to święte miejsce. Zatroskany o popularyzowanie historii kaplicy i wszystkiego co związane ze społecznością parafii zlokalizowanej wokół kaplicy na Bradzie. Gorliwie towarzyszy kapłanowi podczas obchodu chorych. Osoba o nienagannym życiu religijnym i moralnym. 60 lat przeżył w sakramentalnym małżeństwie.
Gratulujemy i dziękujemy za dar czasu i pięknej posługi na chwałę Boga i Kościoła świętego!

Wspólnota Oazy Dorosłych pozdrawia gorąco z Rud Raciborskich, gdzie u Matki Bożej Pokornej dziękuje za kolejny rok formacyjny!

202040540 553206552722737 321657897557854866 n

W związku z zakończoną działalnością dziecięcego zespołu artystycznego Radość działającego przy MDK w Łaziskach Górnych pragniemy spróbować reaktywować taki zespół na gruncie parafialnym. Zapraszamy chętne dzieci w wieku od 6 lat ze swoimi rodzicami na spotkanie organizacyjne w Domu Katechetycznym 21 czerwca (poniedziałek) o godz. 19:00.

Zesp RADO

Zachęcamy do zapoznania się z treścią komunikatu Arcybiskupa Wiktora Skworca dotyczącego beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jana Machy i odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.

Abp Komunikat w zwiazku z beatyfikacja i odwo aniem dyspensy 1

Święty Bracie Albercie - módl się za nami!
🙏😇
Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas uroczystości odpustowej w kaplicy na Bradzie!
albert2021
 
Już jutro świętować będziemy uroczystość odpustową w kaplicy na Bradzie - oddamy cześć św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy! 🙏
➡ godz. 16:30 - Adoracja Najświętszego Sakramentu
➡ godz. 17:00 - uroczysta Eucharystia
odpust Brada 2021
 

Nasza parafia wraz z parafią Ducha Świętego w Tychach organizuje pielgrzymkę szlakiem objawień Maryjnych do Francji i Hiszpanii - w terminie od 13 do 22 września 2021 roku. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc! Chętnych prosimy o zaznajomienie się z programem i kontakt z kancelarią parafialną lub bezpośrednio z ks. Dorianem Figołuszką.

Uczestników zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczącego tego wyjazdu - w środę 23 czerwca 2021 roku o godz. 19:00 w Domu Katechetycznym.

Program pielgrzymki szlakiem objawień Maryjnych do Francji i Hiszpanii

spotkanie HISZPANIA

W piątkowy wieczór jednoczyliśmy się z biskupami, odnawiając zawierzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 🙏 Do końca czerwca (za wyjątkiem środy) przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmawiać będziemy różaniec i litanię do Serca Pana Jezusa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!
 
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiemu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
 
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen.
 
nspj 2021 foto
Drodzy Parafianie!
W związku z aktualizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021r. informujemy, że:
Od dnia 13 czerwca 2021r. do dnia 25 czerwca 2021r. zgromadzenia organizowane w kościołach mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.
  
Od dnia 26 czerwca 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r. zgromadzenia organizowane w kościołach mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 75% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie.
 
Menu