Pielgrzymka parafialna po sanktuariach Austrii i Bałkanów
Menu

 

MARYrosary02

 Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. 

To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także
o powołaniu do świętości każdego chrześcijanina.

Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi, odniesionego pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Sułtan turecki Selim II pragnął podbić całą Europę i zaprowadzić w niej wiarę muzułmańską. Ówczesny papież - św. Pius V, dominikanin, gorący czciciel Matki Bożej - usłyszawszy o zbliżającej się wojnie,
ze łzami w oczach zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą troskę podczas odmawiania różańca. Nagle doznał wizji: zdawało mu się, że znalazł się na miejscu bitwy pod Lepanto.  

 

 

42523247 1623450267761306 1225175709362683904 n

Rozpoczynamy miesiąc październik - miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej parafii zachęcamy do zapoznania się z planem prowadzenia nabożeństw różańcowych przez poszczególne grupy i wspólnoty obecne w naszej parafii.

Uprzejmie informujemy, że bierzmowanie dla osób przygotowujących się do tego sakramentu w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się w czasie wizytacji kanonicznej naszej parafii 19 października 2018 roku podczas Mszy św. o godz. 18.00.

Przypominamy, że świadkowie bierzmowania, zgodnie z treścią kan. 893 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego muszą wypełniać warunki takie same jak chrzestni. W związku z czym prosimy o dostarczenie na próbę przed bierzmowaniem (termin zostanie podany wkrótce) właściwych zaświadczeń ze swoich parafii zamieszkania.