Menu

WYKAZ  GROBÓW

do których nie dokonano rezerwacji po 20 latach od pochówku

według stanu na 31.12.2015 r. 

STRONA  PRAWA

  48 śp. Hapeta Jan rezerwacja do - 2015
  87 śp. Szroborz Anna - 2015
129 śp. Kuźnik Marta - 2015
133 śp. Bańczyk Franciszek - 2015
156 śp. Przybyła Józef - 2015
224 śp. Cielniaszek Gertruda - 2015
246 śp. Widuch Monika - 2015
289 śp. Brzózka Alojzy  - 2013
299 śp. Gąska Halina - 2015
303 śp. Sobota Józef, Stefania - 2015
322 śp. Rzepka Teodor - 2014
335 śp. Loska Leon, Marta - 2015
339 śp. Witoszek Jadwiga - 2014
344 śp. Kostka Teresa - 2014

365 śp.
Kuźnik Ludwik - 2014
379 śp. Brańka Bolesław - 2014
381 śp. Hapeta Brunon - 2013
383 śp. Szołtysek Marcin - 2006
416 śp. Gizdoń Marta - 2015
419 śp. Ciałoń Marta - 2015
451 śp. Agnieszka Pukocz - 2013
460 śp. Jarek Bronisław - 2015
477 śp.
Tanhauser Maria - 2015
479 śp. Buroszek Jadwiga - 2015
485 śp. Jarek Ryszard - 2015
508 śp. Wymysło Maria - 2012
554 śp. Marta Mucha - 2015
559 śp. Czarnik Józef, Maria - 2015
589 śp. Bańczyk Alojzy - 2015
612 śp. Szoen Michalina - 2015
625 śp. Wycisło Paweł - 2015
657 śp. Cieluchowski Paweł - 2015
662 śp. Jeger Katarzyna - 2015
666 śp. Sikora Helena - 2015  
681 śp. Kiecka Anna - 2015
691 śp. Tudzierz Elżbieta - 2015
725 śp. Szmidt Paweł - 2013
729/730 śp.
Pytlik Julia - 2015
738 śp.
Jędrowska Aniela - 2015
767 śp.
Kasperek Augustyn - 2015
774 śp.
Cyba Wanda - 2015
781 śp. Pacha Wilhelm - 2015
821 śp. Miguła Emilia - 2013
826 śp. Szlosarek Wilhelm - 2015
830/831 śp. Kasperek Agnieszka - 2012
837 śp. Morawiec Joahim - 2015
852 śp. Lachowski Józef - 2015
855 śp. Śmietana Karolina - 2015
857/858 śp. Ucka Bronisława - 2015
899 śp. Nawrocka Gertruda - 2015
915 śp. Cieślik Wincenty - 2015
922 śp. Hapeta Emilia - 2015

926 śp. Wloczek Robert - 2015
938 śp. Marcol Waleksa - 2015
969 śp. Woźnikowska Wiktoria - 2015
971 śp. Papała Leon - 2014
1210/1211 śp.Rzepka-Tudzierz - 2015
1215 śp. Kuś Szczepan - 2015
1242 śp. Jaszczyk Róża - 2012
1249 śp. Badura Teofil - 2015

1277 śp. Sobota Krzysztof - 2015
1305 śp. Zuber Maria - 2015
1465 śp. Ryguła Bogdan - 2015
1466 śp. Gałaszek Józef - 2015
1482 śp. Piersiak Jan - 2015 

STRONA  LEWA     

73 śp. Pojda Mariare zerwacja do - 2013   
76 śp. Szweda Aniela - 2012
77/78 śp. Gregracki Antoni Cecylia - 2014

110 śp. Wieczorek Augustyn - 2011
114 sp. Kosmalska Łucja - 2015
116 śp. Sikora Maria - 2015
126 śp. Kucharska Maria - 2015
132 śp. Kalnik Elfryda - 2015
138 śp. Morawiec Jadwiga - 2015
164 śp.
Kachel Franciszka - 2015
168 śp. Malcharek Małgorzata - 2015

236 śp. Wloczek Anna - 2015
267/268 śp. Rzepka Marian, Anna - 2015

294 śp.
Szczyrba Helena - 2015
316 śp. Kukla Elżbieta - 2015
323 śp. Straszydło Antoni - 2015
349 śp. Grzanka Ewa - 2015
354 śp.
Kurzyca Gerard - 2015
364 śp. Stysz Eugeniusz - 2015
367 śp. Kowalczyk Józefa - 2015
368 śp. Kalnik Eryk - 2015
397 śp. Wycisło Hildegarda - 2015
417 śp. Piontek Zofia - 2015
420 śp. Rudzki Henryk - 2015
426 sp. Korcz Tadeusz - 2015
450 śp. Jaromek Cecylia - 2015

455 śp.
Żmija Teodor - 2015
462a śp. Sałek Janusz - 2015
465 śp. Klimek Otylia - 2015
470 śp. Widera Józef - 2015
477 śp. Jaszczyk Franciszek - 2011
489/490 śp. Bywalec Konrad - 2015
492 śp. Boczek Gertruda - 2015                           
496 śp. Palka Gertruda - 2015
497 śp. Groborz Stefania - 2015
499 śp. Widuch Anastazja - 2015
500 śp. Krasoń Stanisław - 2015
501 śp. Woźnikowski Józef - 2015
505 śp. Habraszka Józef - 2015
512 śp. Kasprowska Stefania - 2012
519 śp. Latocha Jan - 2015
522 śp. Śmietana Emil - 2015
523 śp.
Mendecka Gertruda - 2015
524 śp.
Kowalczyk Hildegarda - 2015
525 śp. Strzoda Maria - 2015
529 śp. Palka Helena i Emil - 2009
531 śp. Boczek Augustyn - 2015
537 śp. Sikora Józef - 2015
543 sp. Ficek Eryk - 2015

568/569 śp.
Jendrysik Konrad - 2015
573 śp.
Kabik Kurt - 2015
589 śp. Mura Eugeniusz - 2015
595 śp. Urbanek Ludwik i Łucja - 2009
599 śp. Czempa Maria - 2015
611  śp. Wojtynek Stefan - 2010
614 śp. Pietruszka Marek - 2011
615 śp. Brożek Anna - 2015
622 śp. Kopiec Franciszek - 2009
626 śp.
Berger Emil - 2015
638 śp.
Cichoń Józef - 2015
648/649  śp. Suchoń Felicjan Aniela - 2010

659/660 śp.
Białkowski Teresa Tadeusz - 2014               
695 śp. Leśnik Jan - 2012
700 śp. Szczepanek Franciszka - 2015
774 śp.
Sznober Berta - 2012
778 śp.
Rybok Aniela - 2015
785 śp. Szrubarz Cyryla - 2012
849 śp. Przybyła Bronisława - 2015
852 śp. Ratka Maria - 2015
866 śp. Wańczura Anna - 2006
872 śp. Morawiec Joanna - 2015
873  śp. Stuchlik Alojzja - 2004
874  śp. Stuchlik Józef - 2006
892 śp. Bugdoł Józef - 2015
904 śp. Kłąb Stefan Janina - 2015
914 śp. Szczyrba Otylia - 2013

950 śp. Piszczek Erwin - 2012
973  śp. Hyba Róża - 2010

997 śp.
Macioń Franciszka - 2015
1004 śp. Macioszek Aniela - 2014
1009 śp. Lichecka Florentyna - 2015

1049 śp. Szoen Krystyna - 2010
1066 śp. Miguła Zofia - 2003
1071 śp. Cebrat Halina - 2013
1075 śp.
Golda Marta - 2008
1091 śp. Wieczorek Jadwiga - 2015
1095 śp. Pukocz Gertruda - 2015
1097/1098 śp. Morawiec – Hajduk - 2015
1122 śp. Bujok Joanna - 2015
1123 śp. Jończyk Maria - 2015
1145 śp. Warzybok Marta - 2011
1159 śp. Ratka Maria - 2015
1169 śp. Hapeta Gertruda - 2015
1187/1188 śp. Szlezak – Woźnikowski - 2015
1194 śp. Ratka Jan - 2015
1205 śp. Mucha - 2005
1209 śp. Mucha Erna - 2010