Menu

5 października 2017 roku, godz. 19.00 - spotkanie kandydatów do bierzmowania i ich rodziców