Menu
 1. Dziś dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 przystąpią do Pierwszej Komunii  Świętej. O godz. 16.00 zapraszamy je wraz z rodzicami na nabożeństwo eucharystyczne oraz przez cały tydzień w strojach komunijnych na nabożeństwa majowe i wieczorną Mszę św. Jeszcze dziś o godz. 20.30 Apel Jasnogórski.
 1. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje, noszące nazwę Dni Krzyżowych.W czasie procesji, które kierują się do przydrożnych krzyży modlimy się o dobre urodzaje o Boże błogosławieństwo dla pracujących na roli oraz za cierpiących głód.  Z tej racji w tych dniach zapraszamy od godz. 8.00 do udziału w tych procesjach.
 1. W przyszła niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego a od piątku rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
 1. Szczególne Msze św. w tygodniu;
  -  WTOREK godz. 17.00 w kaplicy na Bradzie w int. czcicieli św. Ojca Pio
  -  CZWARTEK godz. 16.30  Msza św. szkolna, modlimy się za dzieci przedszkolne ich rodziców oraz za młodzież i pracowników Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych. Po Mszy św. „różaniec rodziców za dzieci”.
  -  SOBOTA godz. 8.15  za zmarłych członków Żywego Różańca
  godz. 17.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu św., nauki dla rodziców i chrzestnych w piątek o godz. 19.00 w salce katech.
  -  NIEDZIELA  godz. 17.00 w int. rocznych dzieci.
 1. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na nasze cele parafialne. Kolekta przyszłej niedzieli na ten sam cel.       .  
 1. W przyszłą niedzielę mężczyźni pielgrzymują do MB Piekarskiej. Zapisy w kancelarii, wyjazd o godz. 7.00.
 1. W kancelarii parafialnej przyjmujemy fanty, które zostaną przeznaczone na loterię fantową podczas Festynu. Prosimy o wsparcie tej zbiórki.
 1. W całej naszej Archidiecezji dobiega końca pięcioletnia kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich/PRD/. Pragniemy z tej okazji wyrazić wdzięczność członkom naszej PRD za ich zaangażowanie, troskę i podjętą współodpowiedzialność za życie religijne i ewangelizacyjną misję naszej wspólnoty parafialnej. Ksiądz arcybiskup zarządził przeprowadzenie wyborów do PRD na niedzielę 18 czerwca br. W związku z tym prosimy o zgłaszanie kandydatów na 9 członków z wyboru do naszej PRD. Kandydatami mogą być nasi pełnoletni parafianie będący praktykującymi katolikami, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i znani są z nienagannych postaw moralnych. Zgłoszenia, po uzyskaniu zgody zainteresowanego na kandydowanie, prosimy składać w formie pisemnej w kancelarii parafialnej do dnia 04 czerwca. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata, uzasadnienie jego kandydatury oraz czytelny podpis osoby zgłaszającej. Wszystkich parafian prosimy o włączenie się w proces wyborów do naszej PRD oraz o modlitwę w tej intencji.
 1. Parafia i duszpasterze pragną podziękować państwu Szczepek oraz ich firmie za prace ogrodnicze wykonane w obrębie naszego kościoła i probostwa, dzięki którym ten teren odzyskał swoją piękną oprawę zieleni.
 1. Wyjazd na nocne czuwanie do Turzy w poniedziałek 29 maja o godzinie 18. Zapisy w zakrystii.
 1. Członków Apostolstwa Dobrej Śmierci zapraszamy na Dzień Skupienia do Turzy w dniu 3 czerwca. Program w gablotce. Zapisy w kancelarii, wyjazd 8.40.
 1. Zachęcamy do lektury najnowszego numeru „Gościa Niedzielnego”