Menu

Krąg Rodzin Ruchu Domowego Kościoła zawiązał się w 1997 roku. 


Tworzą go w naszej parafii cztery małżeństwa. W roku 2003 spotykaliśmy się raz w miesiącu i realizowaliśmy program podręcznika "Domowy Kościół". 

Główne założenie, które staraliśmy się zrealizować to praca nad kształtowaniem własnej duchowości małżeńskiej, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. 

Próbowaliśmy również zaistnieć w parafii (przez wzgląd na małe dzieci nie zawsze było to możliwe) uczestnicząc w adoracjach i innych nabożeństwach. Część z nas zaangażowana była także w Diakonii Życia, gdzie zajmowała się m.in. propagowaniem Duchowej Adopcji oraz posiadając tytuł nauczyciela nauczaniem naturalnych metod planowania rodziny.