Menu

Pogrzeby

 2 NIEDZIELA   Wielkanocna  23 – 04 – 2017   Miłosierdzia Bożego

7.00

Za + Wojciecha Birek na pamiątkę jego urodzin i wszystkich ++ z rodziny.

8.30

Za + męża, ojca i dziadka Pawła Latocha w 15 r. śmierci

10.00

Za + męża Felicjana Suchoń w r. śmierci + Ks. Bernarda Jarka ++ z rodzin Suchoń – Jarek.

11.30

Do Bożej Op. MB Różańcowej w int. małżonków Teresy i Józefa w kolejną rocznicę ślubu z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błogosł.

15.00

Za ++ Górników  i ich rodziny.

17.00

Do Bożej Op. MB Różańcowej i św. Józefa  w int. Eugenii i Jerzego Kuczera z okazji urodzin jako podziękowanie za  wszelkie otrzymane łaski z prośbą o codzienną opiekę na dalsze lata  oraz o błogosł. dla całej rodziny/TD/.

 9.00

BRADA; Za ++ rodz. Adama, Bronisławę, braci Jana Bronisława, bratanka Mirosława, 3 bratowe, 3 szwagrów oraz ++ Janinę i Adama.

10.30

BRADA; Dz. bł. w int. Gabrieli i Piotra Mincer.

 PONIEDZIAŁEK    24 – 04 – 2017  uroczystość św. Wojciecha, gł. patrona Polski

8.15

 

18.00

Za + Józefę Walny w 2 r. śmierci, mężów Pawła i Władysława ++ rodz. z obu stron.

18.00

Za + Marka Kokoszko w 1 rocznicę śmierci.

18.00

Za + Barbarę Janus w 2 r. śmierci ++ z rodzin z obu stron.

17.00

BRADA; Ku czci św. Ojca Pio w intencji czcicieli.

 WTOREK   25 – 04 – 2017 święto św. Marka

8.15

 

18.00

Za + Marię Orpich – od bratanka Stanisława z rodziną.

18.00

Za + ojca Wincentego Kalisz, mamę Anielę ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrew.

18.00

Za ++ teściów Małgorzatę i Józefa Kuś w r. śmierci, syna Arkadiusza, brata Czesława, ojca Wincentego Zacharek.

17.00

BRADA; Za ++ Emilię, Emila, Bernadetę Piecha.

 ŚRODA    26 – 04 – 2017

8.15

Za + mamę Hildegardę Otręba, ojca Jana ++ z pokrew.

18.00

Za wszystkich zmarłych parafian w m-cu marcu: Sip Paweł, Harupa Stefania, Suchoń Magdalena, Czech Ryszard, Spula Eugenia, Sowa Kazimierz, Pajonk Waldemar, Jaszczyk Stefania, Sokoliński Kazimierz.

18.00

Za + syna i męża Jerzego Masarczyk we wspomnienie 60 r. urodzin, wnuczkę Annę ++ z rodzin z obu stron.

18.00

Za + Stefanię Harupa i wszystkich ++ z ul. 1 Maja i Tulipanów – od sąsiadów.

17.00

BRADA; Za + Klarę Skoczykłoda, męża Antoniego.

  CZWARTEK     27 – 04 – 2017

8.15

Za + męża Stanisława Kliś ++ rodz. z obu stron, siostrę Małgorzatę, 5 szwagrów.

16.30

Msza św. szkolna; Za + Bronisława Kotas – od współlokatorów z ul. Parkowej 2 abc.

18.00

Za + Rudolfa Grysko w 1 rocznicę śmierci.

18.00

Za ++ rodziców Marię i Franciszka Suliga ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrew.

17.00

BRADA; Za + Teodorę Turek we wspomnienie urodzin.

 PIĄTEK     28 – 04 – 2017

8.15

Za + Magdalenę i wszystkich zmarłych kolegów i koleżanek rocznika 1960 Liceum Ogólnokształc. w Mikołowie.

18.00

W intencji Rodziny Serca Miłości Ukrzyżowanej.

18.00

Za + Barbarę Baucza, męża, dzieci, rodziców i ++ z rodzin Baucza, Marzotko = Fibich.

18.00

Za + Irmgardę Kołodziej w 1 rocznicę śmierci.

17.00

BRADA; Dz. bł. w intencji rodziny Teresy i Zbigniewa Szymczak.

 SOBOTA    29 – 04 - 2017  św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy

8.15

Za ++ członków Żywego Różańca.

12.00

Ślub rzymski; Grzegorz Gustyn – Iwona Gustyn zd. Murawska

13.00

Ślub rzymski; Radosław Witkowski – Monika Kokot

14.15

Ślub rzymski; Maciej Zapa – Anna Drwięga.

17.00

CHRZTY; Zoja Wojdyła, Martyna Langiewicz, Julia Oszek, Aleksander Konieczny, Mateusz Just, Wiktoria Daras, Kacper Janik.

16.00

BRADA; Za + Różę Winkler.

3  NIEDZIELA  Wielkanocna  30 –  04 – 2017

7.00

Do Bożej Op. za wstaw. MB Różańcowej w int. Tadeusza \Rygulskiego w 60 r. urodzin jako podz. za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla rodziny/TD/.

8.30

Za + Pawła Sip – od rodziców i brata z synem.

10.00

Za + Szarlotę Domagała w 3 r. śmierci jej syna Zbigniewa w 6 r. śmierci ++ z rodzin z obu stron.

11.30

Do Bożej Op. MB Różańcowej w int. Grażyny Gierczak w 70 r. urodzin z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski  z prośbą o dalszą Bożą opiekę na kolejne lata życia/TD/.

15.00

Do Bożej Op. w int. małżonków Ireny i Gerarda Walkowiak w 45 r. ślubu jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

17.00

ROCZKI; Tomasz Bulanda, Alicja Pukocz, Liliana Wycisło.

 9.00

BRADA; Do Ducha Świętego w int. maturzystów z Brady; Patrycji Jarosz, Julii Stawowskiej, Mateusza Tęcza.

10.30

BRADA; Za + Adama Byczek, ojca Mirosława.