Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA   Wielkanocna  16 – 04 – 2017    Zmartwychwstania Pańskiego

7.00

W intencji parafian.

8.30

Za + Marię Tkocz w 1 rocz. śmierci, męża Czesława oraz ++ rodziców z obu stron.

10.00

Za + Małgorzatę Cermann z ul. Mickiewicza 10c oraz  ++ z tego bloku. – od współlokatorów.

11.30

Za + męża Henryka Syta w 3 rocz. śmierci, ++ rodziców Marię i Stanisława, ojca Mieczysława Szymanek, szwagra Ryszarda Kubisiak oraz wszystkich ++ z tych rodzin.

15.00

Do Bożej Op. w intencji Roksany Wójcik z ok. 18 rocz. urodzin z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej, wszelkie łaski na dorosłe życie – od całej rodziny.

17.00

Za +  Marię Orpich – od brata Jana z rodziną.

 9.00

BRADA; W intencji mieszkańców Brady.

10.30

BRADA; Za + Emiliana Porwolik ++ z rodzin z obu stron.

 PONIEDZIAŁEK  Wielkanocny  17 – 04 – 2017

7.00

 

8.30

Za + żonę Grażynę Kubas w 5 r. śmierci ++ rodz. z obu stron, szwagra Ryszarda Ćwikła – od męża i syna.

10.00

Za + Eryka Musioł ++ teściów oraz ++ z rodziny Kwiecień.

11.30

Do Bożej Op. za wstaw. MB Różańcowej w int. małżonków Łucji i Henryka Kałążny jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

15.00

Do Bożej Op. i naszej patronki MB Różańcowej w int. Barbary Bańczyk jako podziękowanie za 60 lat życia i wszelkie otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosł. dla całej rodziny/TD/.

17.00

Za + Ernę Skorupka w 1 rocznicę śmierci, mężów Leona i Alfreda i wszystkich ++ z rodziny.

9.00

BRADA; Za + Ks. Andrzeja Bujara w 5 r. śmierci.

10.30

BRADA; Dz. bł. w int. Marii z okazji 80 r. urodzin o Boże błogosł. dla całej rodziny/TD/.

 WTOREK  Wielkanocny  18 – 04 – 2017

8.15

Za + Helenę Semczyszyn w 2 r. śmierci, męża Władysława, córki Jadwigę i Marię, synów Kazimierza i Bogdana ++ rodziców z obu stron ++ z rodzin Semczyszyn – Masternak.

18.00

Za + męża Henryka Syta w 3 rocznicę śmierci.

18.00

Za + Łucję Dubiel w 1 rocznicę śmierci ++ rodziców, mężów, syna, synową i siostrę.

18.00

Za + męża Sylwestra Tanżyna w 10 r. śmierci, ojca Henryka, teściów Jerzego i Emilię ++ z pokrew z obu stron.

17.00

BRADA; Za + Eugenię Spula – od sąsiadów z ul. Kolejowej.

 ŚRODA Wielkanocna   19 – 04 – 2017

8.15

Do Bożego Miłosierdzia w pewnej intencji za wszystkich ++ z rodziny.

18.00

Za + Alojzego Woźnikowskiego na pamiątkę jego urodzin, żonę Agnieszkę ++ z rodzin Woźnikowski – Pacha.

18.00

Za + Ernesta Kampa w 3 r. śmierci ++ z rodzin Kampa – Kwoska.

18.00

Za + męża Józefa Widuch w 15 r. śmierci ++ rodziców, teściów, brata i ++  z rodziny.

17.00

BRADA; Za + Eugenię Spula w 30 dzień po śmierci.

  CZWARTEK  Wielkanocny   20 – 04 – 2017

8.15

Za + męża Edwarda Kaźmierczak na pamiątkę jego urodzin ++ z rodziny.

16.30

Msza św. szkolna; Do Bożej Op. MB Różańcowej w int. Anieli Bepko jako podziękowanie za 80 lat życia i wszelki otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne lata życia oraz o błogosł. dla całej rodziny/TD/modlitwa za + ojca Jana i ++ z rodziny/.

18.00

Do Bożej Op. przez wstawiennictwo MB Różańcowej w int. Jerzego Penkała jako podz. za 60 lat życia z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.

18.00

Do Matki Bożej Różańcowej w intencji rodziny Lucka jako wyraz wdzięczności za wszelkie łaski z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo.

17.00

BRADA; Ku uczczeniu św. Brata Alberta za mieszkańców Brady.

 PIĄTEK  Wielkanocny   21 – 04 – 2017

8.15

Za + męża Lucjana Spyra ++ rodziców, rodzeństwo i szwagrów.

18.00

Za + Gertrudę Rzepka w 7 rocznicę śmierci, męża Alojzego, syna Lucjana ++ z rodziny.

18.00

Za + Zygmunta Rzepka w kolejną rocznicę śmierci ++ rodz. Marię i Adolfa oraz + Janusza Rzepka.

 SOBOTA  Wielkanocna   22 – 04 - 2017 

8.15

W int. członków III Zakonu Franciszkańskiego.

10.00

W intencji Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i wszystkich jego członków.

15.00

Do Bożej Op. za wstaw.  MB Różańcowej w int. Alicji z okazji urodzin z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia jak również o błogosł. dla całej rodziny.

17.00

Do Bożej Op. i naszej patronki MB Różańcowej w int. Kamila Lucińskigo w 18 r. urodzin z podz. za dar życia z prośbą o światło Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej, wszelkie łaski na dorosłe życie oraz o zdrowie dla rodziców i chrzestnych.

17.00

Za + męża i ojca Franciszka Lucińskiego w 5 rocznicę śmierci.

16.00

BRADA; Dz. bł. w intencji Elżbiety Tyburczy w 8o r. urodzin o Boże błogosł. dla całej rodziny/TD/.

2  NIEDZIELA  Wielkanocna  23 –  04 – 2017 Miłosierdzia Bożego

7.00

Za + Wojciecha Birek na pamiątkę jego urodzin i wszystkich ++ z rodziny.

8.30

Za + męża, ojca i dziadka Pawła Latocha w 15 r. śmierci

10.00

Za + męża Felicjana Suchoń w r. śmierci + Ks. Bernarda Jarka ++ z rodzin Suchoń – Jarek.

11.30

Do Bożej Op. MB Różańcowej w int. małżonków Teresy i Józefa w kolejną rocznicę ślubu z prośbą o dalszą Bożą opiekę i błogosł.

15.00

Za ++ Górników  i ich rodziny.

17.00

Do Bożej Op. MB Różańcowej i św. Józefa  w int. Eugenii i Jerzego Kuczera z okazji urodzin jako podziękowanie za  wszelkie otrzymane łaski z prośbą o codzienną opiekę na dalsze lata  oraz o błogosł. dla całej rodziny/TD/.

 9.00

BRADA; Za ++ rodz. Adama, Bronisławę, braci Jana Bronisława, bratanka Mirosława, 3 bratowe, 3 szwagrów.

10.30

BRADA; Dz. bł. w int. Gabrieli i Piotra Mincer.