Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA   02 – 04 – 2017    5 Niedziela Wielkiego Postu

7.00
8.30 Za ++ rodz. Marię i Ryszarda Kucharskich. mężów Alojzego i Jana ++ z rodzin Kucharski – Tyburczy – Jackowski.
10.00 Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Józefy Czudak z okazji urodzin jako podziękowanie za wszelkie łaski z prośbą o Bożą opiekę na kolejne lata życia.
11.30 Za + Dariusza Stasica w 30 dzień po śmierci – od rodzin Grabowski – Ciborowski.
15.00 W intencji małżonków obchodzących kolejną rocznicę ślubu.
17.00 Za + brata Henryka Kepke w 1 rocznicę śmierci ++ rodziców.
 9.00 BRADA; Za + Leona Kasperek, żonę Janinę ++ rodziców i siostrę Krystynę.
10.30 BRADA; Za + Reginę Szubert w rocznicę urodzin, męża Piotra.

PONIEDZIAŁEK  03 – 04 – 2017

8.15 Do MB Uzdrowienia Chorych o szczęśliwy przebieg operacji brata Jana.
18.00 Za + Krzysztofa Gworys w 1 rocznicę śmierci.
18.00 Za + Ryszarda Rzepka, żonę Stefanię ++ rodz. z obu stron.
17.00 BRADA; Do Bożej Opatrzności za osoby duchowo zniewolone i udręczone.

WTOREK  04 – 04 – 2017

8.15 W intencji zmarłych i żyjących członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.
18.00 Za + Stanisława Poziemba w 1 rocznicę śmierci i ++ z rodziny.
 18.00 Za + mamę Alicję Mendecką na pamiątkę jej urodzin, ojca Bernarda, ciocie Urszulę, wujka Romana, teścia Jerzego i ++ dziadków.
17.00 BRADA; Za + Eugienię Spula od koleżanek.

ŚRODA   05 – 04 – 2017 

8.15 Za zmarłych zalecanych.
18.00 Za + Marię Kuś, męża Alfreda, syna Jerzego ++ z rodzin Kempka – Kuś.
18.00 Za ++ Stefanię i Roberta Pacha oraz ++ z rodziny.
18.00 Za + Marię Dziaduła w 1 rocznicę śmierci, mężów Jana i Jerzego Broja.
17.00 BRADA; Dz. bł. w pewnej intencji.

CZWARTEK   06 – 04 – 2017 

8.15 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
16.30 Msza szkolna; Za ++ rodz. Hildegardę i Stanisława Janus ++ Henryka i Różę, brata Józefa i ++ dziadków.
18.00 Za ++ rodz. Alojzego i Cecylię Podbioł, brata Stefana ++ dziadków.
17.00

BRADA; Za + Annę Szmajduch.

PIĄTEK    07 – 04 – 2017 

8.15 W int. wynagradz. Sercu Jezusa i rodzin naszej parafii.
18.00 W intencji dzieci Wczesno i I Komunijnych i ich rodziców.
18.00 Za + Dariusza Just w 1 rocz. śmierci.
17.00 BRADA; Ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa za nasze rodziny.

SOBOTA    08  – 04 – 2017  

8.15 W int. uczczenia i uwielbienia Ducha Świętego.
8.15 Za ++ rodz. Helenę i Franciszka Grzegorzek i wszystkich ++ z rodzin Grzegorzek – Pisarek – Szymczak – Świątek – Żmija.
11.00 W intencji wszystkich związków nie sakramentalnych o potrzebne łaski w drodze do nieba – zapraszają „Białe Misie”.
17.00 Za + Marię Hajduk w 13 r. śmierci, męża Stanisława, syna Zygmunta ++ swatów Różę i Alojzego Urbańczyk.
16.00 BRADA; O zdrowie w pewnej intencji.

NIEDZIELA   09  – 04 – 2017    Niedziela Palmowa

7.00
8.30 Za + Ryszarda Wiśniewskiego w 1 rocz. śmierci oraz za + rodziców z obu stron.
10.00 Za + Jerzego Winkler w 1 rocz. śmierci, ++ rodziców oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
11.30 Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w int. Leona Wawrzak oraz jego rodziców i chrzestnych.
15.00 Do Bożej Opatrzności w int. Zofii Tudzierz z okazji 25 rocz. urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo na kolejne lata życia/TD/.
17.00 Za + Pawła Sip od cioci i wujka Jankowskich ze Skawy.
 9.00 BRADA; Dz. bł. w pewnej intencji.
10.30 BRADA; Dz. bł. w intencji Heleny Jaśniok z okazji 95 rocz. urodzin /TD/.