Menu

Pogrzeby

NIEDZIELA   26 – 03 – 2017    4 Niedziela Wielkiego Postu
7.00 Za + Pawła  Sip – od cioci i wujka Jankowskich ze Skawy.
8.30 Za śp. Helenę Semczyszyn w 2 rocznicę śmierci.
10.00 Za + syna Roberta Siwczak w 6 rocznicę śmierci.
11.30 Do Bożej Op. w int. Magdaleny z okazji 18 r. urodzin z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dary Ducha Świętego, właściwy wybór drogi życiowej, wszelkie łaski na dorosłe życie oraz o Bożą opiekę dla rodziców i chrzestnych.
15.00 Za + męża Kazimierza Bieniek w 5 r. śmierci, syna Ryszarda ++ z rodzin z obu stron.
17.00 ROCZKI; Zofia Witkowska, Hanna Kucybała.
 9.00 BRADA; Za + Józefa Braszczoka w rocznicę urodzin.
10.30 BRADA; Za + Helenę Mincer   w r. urodzin i męża Henryka.
PONIEDZIAŁEK  27 – 03 – 2017
8.15 Za + Rudolfa Rybarz, żonę Martę ++ z rodzin Rybarz – Zwiernik.
8.15 Do MB Uzdrowienia Chorych o szczęśliwy przebieg operacji w intencji Joanny oraz w int. jej rodziny.
18.00 Za + męża Stanisława Rezner ++ rodz. z obu stron, siostrę, 2 braci i dusze w czyśćcu.
18.00 Za + Grzegorza Mazur, ojca Jana, brata Wojciecha ++ dziadków ++ z rodzin Ratka – Mazur.

WTOREK  28 – 03 – 2017

8.15 O przebudzenie sumienia i przemianę serca dla Rafała.
18.00 Za + Hildegardę Wojciechowską, męża Władysława ++ z rodzin Rzepka – Wojciechowski.
18.00 Za + szwagierkę Marię Orpich ++ z rodziny Szostek – Gaj.
18.00 Za + Stefanię Harupa oraz++ z tych ulic– ofiara od sąsiadów z ul. 1 Maja i Tulipanów
ŚRODA   29 – 03 – 2017 
8.15 Za + Zbigniewa Ksiądz – od znajomych zamiast kwiatów.
18.00 Za wszystkich zmarłych parafian w m-cu lutym: Huczała Elżbieta, Bortel Józef, Kachel Małgorzata, Jackowski Jan, Czekaj Marta, Pacha Łucja, Kosiński Włodzimierz, Woźnikowska Jadwiga, Kubala Krzysztof, Szmajduch Anna, Szer Maria, Smolarczyk Bernard, Szczęch Alicja, Ksiądz Zbigniew.
18.00 Do Dzieciątka Jezus w int. Jakuba Paździor z okazji 1 rocznicy urodzin z prośbą o łaskę zdrowia, opiekę Anioła Stróża na każdy dzień z błogosł. dla rodziców , chrzestnych i dziadków.
17.00

BRADA; Za + Eugenię Spula od mieszkańców z ul. Kolejowej.

CZWARTEK   30 – 03 – 2017 
8.15 Za + męża Alojzego Kopel w 10 r. śmierci ++ rodziców ++ z rodzin Kopel – Spendel.
16.30 Msza szkolna; Za + Zbigniewa Ksiądz – od sąsiadów z Osiedla Zośka.
18.00 Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. małżonków Czesławy i Franciszka Szydło w 50 r. ślubu jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośba o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne wspólne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/ modlitwa za ++ rodziców z obu stron/.
17.00 BRADA; O zdrowie dla pewnej osoby.
   
PIĄTEK    31 – 03 – 2017 
8.15  
18.00 SAKRAMENT  BIERZMOWANIA.
17.00 BRADA; Za ++ zalecanych przy Drodze Krzyżowej.
SOBOTA    01  – 04 – 2017  
8.15 W int. wynagrr. Niepokalanemu Sercu Maryi i w int. członków Żywego Różańca
8.15 Za + męża Romana Szczepek w 4 r. śmierci ++ rodziców, rodzeństwo i pokrew. z obu stron.
15.00 Do Bożej Op. w int. jubilatki Iwony Malada z okazji 50 rocznicy urodzin jako wyraz wdzięczności za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o łaskę zdrowia, Bożą opiekę na kolejne lata życia z błogosł. dla całej rodziny/TD/.
17.00 Za ++ Bertę i Jana Zacher, córkę i zięcia.
17.00 Za ++ Leona i Magdalenę Harazin ++ rodz. z obu stron i ++ z rodziny.
16.00 BRADA; O dar zdrowia dla Zosi.
NIEDZIELA   02  – 04 – 2017   5 Niedziela Wielkiego Postu
7.00  
8.30 Za ++ rodz. Marię i Ryszarda Kucharski, mężów Alojzego i Jana ++ z rodzin Kucharski – Tyburczy – Jackowski.
10.00 Do Bożej Op. przez wstaw. MB Różańcowej w int. Józefy Czudak z okazji urodzin jako podziękowanie za wszelkie łaski z prośbą o Bożą opiekę na kolejne lata życia.
11.30 Za + Dariusza Stasica w 30 dzień po śmierci – od rodzin Grabowski – Ciborowski.
15.00 W intencji małżonków obchodzących kolejną rocznicę ślubu.
17.00 Za + brata Henryka Kepke w 1 rocznicę śmierci ++ rodziców.
 9.00 BRADA; Za + Leona Kasperek, żonę Janinę ++ rodziców i siostrę Krystynę.
10.30 BRADA; Za + Reginę Szubert w rocznicę urodzin, męża Piotra.