Menu

Najważniejsze informacje o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania

 

MAJ

Kandydaci do bierzmowania składają na ręce ks. Proboszcza podanie o przyjęcie do grona kandydatów do przyjęcia w roku 2015/2016 Sakramentu Bierzmowania.

W dniu odbioru indeksu przynoszą po 25 zł na indeksy, kwiaty, pamiątki z bierzmowania.
Na pierwszym spotkaniu w grupach wypełniają Indeks wpisując Imię i Nazwisko, swoje dane kontaktowe, imię i nazwisko Animatora.

 

WRZESIEŃ

Kandydaci do bierzmowania podają Animatorowi parafię przyjęcia Sakramentu Chrztu św.

 

PAŹDZIERNIK

Kandydaci, którzy byli ochrzczeni poza Łaziskami Górnymi, dostarczają zaświadczenie chrztu św. z parafii, gdzie był chrzest.

 

LISTOPAD

Dostarczamy Animatorowi oraz Katechecie wybrane imię świętego patrona do bierzmowania wraz z informacją o nim.

Przedstawiamy Animatorowi imię i nazwisko świadka bierzmowania.

 

LUTY

Prosimy Katechetę i Animatora o wypełnienie opinii nt. uczestnictwa w katechezie i spotkaniach.
 Uczestnictwa w katechezie szkolnej i uzyskanie pozytywnej oceny i opinii katechety;

 

MARZEC

Odbywają się Egzaminy dopuszczające do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
 Kandydat jest zobowiązany zdać aktualny materiał z podstawy programowej realizowanej w szkole do piątku poprzedzającego egzamin przed bierzmowaniem.

 

WIOSNA 2017

Kandydatom do Bierzmowania zostaje udzielony Sakrament Bierzmowania

 


I. Kilka informacji o bierzmowaniu:

 1. Bierzmowanie odbędzie się na wiosnę 2017 roku. Poprzedzi je kilkumiesięczne przygotowanie.
 2. Kandydaci zobowiązani są do zaliczenia materiału zawartego w Katechizmie Bierzmowanych w odpowiednio wcześniej podanych terminach.
 3. Obowiązuje także znajomość Ewangelii wg św. Marka. Termin egzaminu w formie pisemnej zostanie podany, gdy będzie znana dokładna data bierzmowania.

II. Warunki dopuszczenia do egzaminu:

 1. Kandydat zobowiązany jest do:
  1. uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej; podpisy otrzymujemy od księży bądź animatorów w kościele po Mszy św.
  2. Nieobecność na Mszach św. w niedzielę i święta usprawiedliwia katecheta na podstawie dziennika lekcyjnego badź zwolnienia lekarskiego
  3. uczestnictwa w katechezie szkolnej i uzyskanie pozytywnej opinii katechety;
  4. uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych z animatorem w Domu Parafialnym, na które przynosi Pismo Święte, indeks i długopis;
  5. uczestnictwa w comiesięcznej spowiedzi i Mszy św. młodzieżowej w pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.00;
  6. uczestnictwa raz w miesiącu we Mszy św. czwartkowej o godz. 17.00;
  7. uczestnictwa w nabożeństwach okolicznościowych: nabożeństwo majowe (7 razy) Różaniec (7 razy), Roraty(5 razy), Droga Krzyżowa (2 razy), Gorzkie Żale (2 razy) i nieszpory niedzielne (1 raz).
  8. Obowiązkowymi Świętami, w które Kandydat do bierzmowania jest zobowiązany uczestniczyć we Mszy św. są:
   • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
   • Uroczystość Wniebowzięcia NMP
   • Uroczystość Wszystkich Świętych
   • Uroczystość Narodzenia Pańskiego
   • Drugi dzień Uroczystości Narodzenia Pańskiego - Święto św. Szczepana
   • Uroczystość św. Bożej Rodzicielki
   • Uroczystość Objawienia Pańskiego
   • Drugi dzień Świąt Wielkanocy

III. Kontakt:
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości informacji udziela opiekun ks. Łukasz Nocoń 032/ 224 10 13 lub Animatorzy (kontakt zostanie podany na spotkaniach).